Asociaţia profesională Patronatul Român din Industria de Mecanică Fină, Optică şi Mecatronică

POCU – 107584

sigla_10_22

 

 

PREZENTARE PROİECT

 

 

Asociatia Profesionala Patronatul Roman din Industria de Mecanica Fina, Optica si Mecatronica – Apromeca, in parteneriat cu Universitatea “Danubius” din Galati, Universitatea “Valahia” din Târgoviste si S.C. Indice Consulting and Management S.R.L., au început din data de 23 august 2018 implementarea proiectului “Spre angajare, prin practica”, cod POCU/90/6.13/6.14/107584, Contract Nr. 61061 / 22.08.2018. Proiectul se implementeaza in 24 luni, în perioada 23 august 2018 – 22 august 2020 si este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014–2020, axa prioritară 6 „Educatie si competente”. Proiectul are valoarea: 2.086.294,09 lei, din care valoarea eligibila nerambursabila din FSE: 1.755.390,43 lei, valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national: 289.524,92 lei, valoarea co-finantarii eligibile: 41.378,74 lei.

 

Obiectivul general al proiectului este facilitarea tranzitiei de la educatie la piata fortei de munca pentru 235 de studenti din regiunile SE si SM prin dezvoltarea de competente profesionale si transversale cerute pe piata muncii, contribuind la cresterea numarului de studenti care isi gasesc un loc de munca ca urmare a participarii la activitatile proiectului.

 

Obiectivele specifice sunt:

OS 1 – Consilierea profesionala axata pe dobandirea de competente ce rapund necesitatilor pietei muncii, a 235 de studenti.

OS 2 – Consolidarea/continuarea parteneriatelor existente intre universitati si agenti economici (parteneri de practica)

OS 3 – Cresterea numarului de parteneriate de practica prin incheierea a 20 noi parteneriate ale universitatilor cu noi agenti economici (parteneri de practica)

OS 4 – Cresterea accesului la programele de invatare la locul de munca pentru studenti prin organizarea si derularea a 235 de stagii de practica

OS 5 – Valorificarea competentelor profesionale a studentilor prin organizarea a 4 concursuri / competitii.

 

Grupul ţintă este reprezentat de:

 

  •  235 de studenti cu domiciliul/rezidenta in regiunile Sud Est si Sud Muntenia.

 

Cei 235 de studenti provin atat din mediul urban (aproximativ 215 studenti) cat si din mediul rural (aproximativ 20 studenti), atat de la Universitatea “Danubius” din Galati (165 studenti) cat si de la Universitatea “Valahia” din Târgoviste (70 studenti).

 

Activităţile pe care le vom derula în cadrul proiectului sunt:

 

  • Furnizarea de servicii de consiliere si orientare profesionala pentru studenti, axate pe dobandirea de competente care raspund necesitatilor pietei muncii – prin intermediul acestei activitati ne propunem informarea studentilor cu privire la activitatile proiectului, recrutarea si selectia grupului tinta si organizarea si derularea programului de consiliere si orientare profesionala pentru cei 235 de studenti inclusi in grupul tinta.
  • Elaborarea parteneriatelor/conventiilor intre organizatorii (institutii de invatamant superior) si partenerii de practica – prin intermediul acestei activitati ne propunem continuarea si consolidarea parteneriatelor deja existente intre universitati si agenti economici (parteneri de practica), dar si formarea de noi parteneriate intre universitati si agenti economici (parteneri de practica).
  • Organizarea si derularea programelor de invatare la locul de munca (stagii de practica) – prin intermediul acestei activitati ne propunem planificarea si organizarea programelor de stagii de practica pentru cei 235 de studenti inclusi in grupul tinta si derularea si monitorizarea activitatilor studentilor in cadrul stagiilor de practica.
  • Organizarea concursurilor/competitiilor profesionale – in cadrul acestei activitati ne-am propus organizarea de concursuri/competitii pentru valorificarea si demonstrarea abilitatilor si competentelor dobandite si cele imbunatatite in cadrul stagiilor de practica desfasurate la unitatile partenere.

 

 

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați:

 

  •  Beneficiar – Asociatia Profesionala Patronatul Roman din Industria de Mecanica Fina, Optica si Mecatronica – Apromeca Gheorghe Gheorghe – Manager de proiect geocefin@yahoo.com
  •  Partener 1 – Universitatea “Danubius” din Galati – Pusca Andy – Coordonator parteneri – andypusca@univ-danubius.ro
  •  Partener 2 – Universitatea “Valahia” din Târgoviste – Salisteanu Ioan Corneliu – Coordonator parteneri – cornel.salisteanu@valahia.ro
  •  Partener 3 – S.C. Indice Consulting and Management S.R.L.: Caetano Marques Marcelo Jose – Coordonator parteneri – bucuresti@indice.ro

 

 

 

 

 

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014–2020, axa prioritară 6 „Educatie si competente”

 

 

 

 

 

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014–2020, axa prioritară 6 „Educatie si competente”

 

Tagged on: