APROMECA

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ PATRONATUL ROMÂN DIN INDUSTRIA DE MECANICĂ FINĂ, OPTICĂ ŞI MECATRONICĂ este persoană juridică română de drept privat, apolitică, nonprofit, care militează pentru dezvoltarea unui mediu favorabil activităţilor de cercetare-inovare şi celor de producţie, distribuţie şi exploatare: Se preocupă de creşterea vizibilităţii şi aplicabilităţii ştiinţelor inovatoare MECATRONICĂ, INTEGRONICĂ şi ADAPTRONICĂ şi acţionează pentru dezvoltarea de legături cu partenerii interni şi externi, de schimburi informaționale cu aceştia, pentru afilierea la organizaţii de profil şi constituirea de parteneriate ştiinţifice şi de producţie.

Anunt privind finalizarea implementării proiectului “Clusterul Regional București – Ilfov MECHATREC – Vector Integrator de Competitivitate, Ecoeficienţă şi Inovare, pentru Industria High-Tech de Mecatronică”

Anunt privind finalizarea implementarii proiectului ”PRIN PRACTICA AI VIITOR”, contract POSDRU/161/2.1/G/141251 cofinantat prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investeşte în oameni”, Axa prioritară 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 – „Tranziția de la școală la viața activă”

 Vizita Robotului TITAN la Universitatea Politehnica Bucuresti.

 

MBM Software - Romanian software outsourcing company