Dezvoltarea educatiei pentru viabilizarea pietei muncii prin vectori inovatori mecatronica-integronica (M&I)”, contract POSDRU/90/2.1/S/62144 cofinantat prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investeşte în oameni”, Axa prioritară 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 – „Tranziția de la școală la viața activă

ACHIZITII

Tagged on:
MBM Software - Romanian software outsourcing company