Asociaţia profesională Patronatul Român din Industria de Mecanică Fină, Optică şi Mecatronică

LANSAREA CONCURSULUI I DE PRACTICĂ DIN CADRUL PROIECTULUI “SPRE ANGAJARE, PRIN PRACTICĂ”

PROIECT COFINANȚAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ DIN FONDUL EUROPEAN
STRUCTURAL ȘI DE INVESTIȚII PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL
UMAN 2014 – 2020
Axă prioritară 6 – Educație si competențe
Obiectiv specific 6.13, 6.14 Stagii de practică elevi şi studenţi în sectorul agroalimentar,

industrie şi servicii
Titlu proiect Spre angajare, prin practică
Nr. contract
finanțare POCU/90/6.13/6.14/107584

LANSAREA CONCURSULUI I DE PRACTICĂ DIN CADRUL
PROIECTULUI “SPRE ANGAJARE, PRIN PRACTICĂ”

Asociația Profesională Patronatul Român din Industria de Mecanică Fină,
Optică și Mecatronică – APROMECA, în parteneriat cu Universitatea "Danubius"
din Galați (Facultatea de Drept) lansează începând cu data de 1 iulie 2019
înscrierile pentru Concursul I de practică din cadrul proiectului “SPRE
ANGAJARE, PRIN PRACTICĂ” – POCU/90/6.13/6.14/107584.
Obiectivul general al acestui proiect în cadrul căruia Universitatea
“Danubius” din Galați este partener constă în facilitarea tranziției de la educație la
piața forțelor de muncă pentru 235 de studenți din regiunile Sud-Est și Sud-
Muntenia prin dezvoltarea de competențe profesionale și transversale cerute pe
piața muncii, contribuind astfel la creșterea numărului de studenți care își găsesc
un loc de muncă ca urmare a participării la activitățile proiectului.
Cine poate participa la concurs?
Studenții / masteranzii ce doresc să participe la concurs trebuie să fi finalizat
stagiul de practică și să fi susținut colocviu de practică primind recomandare de
participare la concurs din partea Supervizorilor stagii de practică.
Pentru a putea participa la concurs candidații trebuie să depună până pe 20
septembrie dosarul de candidatură cu toate documentele necesare la expertul
concurs/competiții. Dosarul de candidatură va conține:
– Recomandarea de participare la concurs din partea Supervizorului stagii de
practică;
– Cererea de participare la concurs.

„Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020”
Unde și când se desfășoară concursul?
Concursul se va desfășura în zilele de 25, 26 și 27 septembrie 2019 la sediul
Universității “Danubius” din Galați.
În ce constă concursul?
Susţinerea unei probei orale de tip interviu de angajare ce va avea ca
tematică informațiile dobândite de studenți în cadrul stagiilor de pregătire practică
desfășurate la firmele partenere.
Premii
Pe data de 30 septembrie va avea loc sesiunea de premiere în cadrul căreia
vor fi acordate următoarele premii: Premiul I – 1.000 lei, Premiul II – 900 lei și
Premiul III – 800 lei.
Regulamentul concursului precum și alte detalii legate de organizarea și
desfășurarea concursului vor fi publicate pe site-ul universității “Danubius” din
Galați. (www.univ-danubius.ro)

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați:
Expert concursuri/competiții
Lect.univ.dr. Iulian Georgel Savenco
Tel.: 0723694449
Email: iuliansavenco@univ-danubius.ro
Responsabil concursuri/competiții
Dipl.ing. Badea Florentina
Tel.: 0724587744
Email: mihaiflori@yahoo.com