Proiect ACTIV

antet

PROIECT COFINANȚAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ DIN FONDUL EUROPEAN STRUCTURAL ȘI DE INVESTIȚII PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020
Axă prioritară: 6 – Educație si competențe
Obiectiv specific: Operaţiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10
Titlu proiect: Antreprenoriat Competent în rândul  Tinerilor – Învățământ Inovativ pentru Viitor – ACTIV
Nr. contract finanțare: 45245 / 19.06.2019 – POCU/379/6/21/-124635

PREZENTARE PROIECT

 

În data de 19.06.2019 a început implementarea proiectului ”Antreprenoriat Competent în rândul  Tinerilor – Învățământ Inovativ pentru Viitor – ACTIV” cod POCU/379/6/21/-124635, Contract Nr. 45245 / 19.06.2019.

Proiectul are o perioadă de implementare de 24 luni, în perioada 19.06.2019 – 18.05.2021 și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014–2020, axa prioritară 6 „Educatie si competente”.

 

Realizarea proiectului este asigurată de un consorțiu format din:

 • Lider: Universitatea ”DANUBIUS” din Galați
 • Partener P1 – Asociatia Profesională Patronatul Român din Industria de Mecanică Fină, Opticăș Mecatronică – APROMECA
 • Partener P2 – Universitatea POLITEHNICA din București
 • Partener P3 – Universitatea ”DUNĂREA DE JOS” din Galați
 • Partener P4 – Universitatea ”VALAHIA” din Târgoviște
 • Partener P5 – Universitatea ”OVIDIUS” din Constanța

 

Valoarea proiectului este de: 1.111.363,39 lei.

 

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței și eficacității programelor de studiu prin restructurarea și îmbunătățirea sistemelor de educație și formare (în concordanță cu cererea de profiluri profesionale de pe piața muncii), în contextul constituirii unui consorțiu universitar european, în vederea valorificării programelor de studii terțiare.

 

Obiective specifice:

 1. implementarea Sistemului Național de Calificare în Învățământul Superior
 2. revizuirea si îmbunătățirea programelor de licență și masterat în conformitate cu Cadrul Național al Calificărilor în Învățământul Superior în domeniul economic și juridic, în vederea definirii unei structuri didactice împărțită pe competențe, în coerență cu cererea de pe piața muncii
 3. consolidarea acțiunilor de inovare, cooperare și formare în contextul creării unei rețele de universități din diferite state membre UE, mediul de afaceri și centrele de cercetare, în scopul susținerii mobilității și accelerării aplicării principiilor Cadrului European al Calificarilor.
 4. definirea unor programe de instruire complementare care sa pună în valoare și să integreze competențele tehnice cu aptitudinile și abilitățile personale în muncă
 5. îmbunătățirea capacității universităților privind furnizarea de calificări superioare adaptate la exigențele schimbărilor continue ale pieței muncii

 

Grupul ţintă este reprezentat de 100 elevi cu domiciliul / rezidența în Regiunile de Dezvoltare Sud Est și Sud Muntenia.

 

Activitățile proiectului la care participăm sunt:

3.1 Informare si selectare Grup Țintă elevi

4.1 Implementarea unor pachete integrate de măsuri de asistență educațională și sprijin financiar

5.1 Derularea de activități de informare, de consiliere profesională și de organizare a unor vizite la universități

 

Echipa proiectului este formată din:

 • Coordonator Partener P1: Gheorghe GHORGHE
 • Expert Grup Țintă 2 – elevi: Cristian DRĂGHESCU
 • Expert rețele şi comunități virtuale 1: Ionuț Radu POPESCU
 • Expert rețele şi comunități virtuale 2: Iulian ILIE
 • Expert organizare vizite 1:  Alexandru MOLDOVANU

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați:

 

Beneficiar – Universitatea “DANUBIUS” din Galati; Andy Corneliu PUȘCĂ – Coordonator parteneri; andypusca@univ-danubius.ro

Partener 1 – Asociatia Profesională Patronatul Român din Industria de Mecanică Fină, Optică și Mecatronică – APROMECA; Gheorghe GHEORGHE – Coordonator P1;  geocefin@yahoo.com

Partener P2 – Universitatea POLITEHNICA din București; Laurențiu Adrian CARTAL – Coordonator P2;

Partener P3 – Universitatea ”DUNĂREA DE JOS” din Galați, Sofia DAVID – Coordonator P3;

Partener P4 – Universitatea ”VALAHIA” din Târgoviște; Marius Mihail BADEA – Coordonator P4;

Partener P5 – Universitatea ”OVIDIUS” din Constanța; Lucia Violeta MELNIC – Coordonator P5;

 

 

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014–2020, Axa prioritară 6 – „Educație și competențe

MBM Software - Romanian software outsourcing company