Raport – REGIO 31.10.2017

 

RAPORT

 

privind participarea INCDMTM si APROMECA – EMC Cluster MECHATREC, la

Evenimentul de informare privind Programul POR 2014-2020,

eveniment organizat de ADRBI, in data de 31.10.2017

 

INCDMTM si APROMECA, au participat la Evenimentul de informare privind Programul POR 2014-2020, prin urmatorii reprezentanti: ing. Alexandru MOLDOVANU – Coordonator Compartiment Cercetare-Dezvoltare “Mecatronica Biomedicala si Robotica” si ing. Ileana TACUTU – “Birou Proiecte Internationale”.

 

Evenimentul a fost moderat de dna Claudia Ionescu – Agentia de Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov – ADRBI si si-a propus sa reunească reprezentanţii autorităţilor publice centrale, cu cei ai mediului de CDI si de afaceri, pentru informarea privind Programul POR 2014-2020.

 

Informații generale:

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 succede Programul Operațional Regional 2007-2013 și este unul dintre programele prin care România va putea accesa fondurile europene structurale și de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada actuală de programare.

Programul POR 2014-2020 este gestionat de Autoritatea de Management pentru POR din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene – MDRAPFE

 

Acest Program se adreseaza dezvoltarii regionale din toate cele 8 regiuni ale Romaniei: – Regiunea Nord-Est; – Regiunea Sud-Est; – Regiunea Sud-Muntenia; – Regiunea Sud-Vest Oltenia; – Regiunea Vest; – Regiunea Nord-Vest; – Regiunea Centru; – Regiunea București-Ilfov, insa nu toate Ariile Prioritare pot fi accesate de toate regiunile.

 

Axele prioritare la care are acces regiunea București-Ilfov sunt: AP 3; AP5; AP6; AP8 si AP10.

 

Axele prioritare ale POR sunt:

 • Axa prioritară 1: Promovarea transferului tehnologic
 • Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii
 • Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de   carbon
 • Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile
 • Axa prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural
 • Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională
 • Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului
 • Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale
 • Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban
 • Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale
 • Axa prioritară 11: Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară
 • Axa prioritară 12: Asistență tehnică

 

Solicitantii eligibili sunt:

 • Axa 1: Entități juridic constituite care desfășoară sau își creează o infrastructură cu rol de transfer tehnologic
 • Axa 2: IMM – uri, incubatoare, acceleratoare de afaceri
 • Axa 3: Autorități publice centrale și locale
 • Axa 4: Autorități publice locale – mediul urban
 • Axa 5: Autorităţi ale administraţiei publice locale și centrale, unităţi de cult, definite conform Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul juridic al cultelor – UC; ONG–uri; parteneriate între aceste entități
 • Axa 6: Autorități publice locale (CJ), UAT , Parteneriate între UAT-uri (UAT judeţ şi UAT oraş/municipiu/comună)
 • Axa 7: UAT-uri, parteneriate între UAT-uri
 • Axa 8: Autorități publice locale, furnizori de servicii sociale de drept public și privat, acreditați conform legii, parteneriate
 • Axa 9: Parteneriate (grup de acțiune locală) între: reprezentanţi ai autorității publice locale, ai instituţiilor, ai mediului de afaceri local, ai societăţii civile, ai zonei urbane marginalizate selectate pentru intervenție
 • Axa10: Unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi și instituții ale administraţiei publice), instituţii de învăţământ superior de stat
 • Axa 11: Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
 • Axa 12: Autoritatea de management POR, organisme intermediare POR

 

Toate documentele referitoare la acest Program se gasesc pe website-ul Programului: http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020.html

 

Mai multe informatii se pot obtine de la Secretariatul POR: secretariatcmpor@mdrap.ro

 

OBS.1: Programul Operational Regional POR – Axa 1 pentru Transfer Tehnologic – TT, este pentru centrele de TT din zonele mai putin dezvoltate – Bucurestiul este exclus, dar NU se stie cand se va lansa!!!

 

OBS.2: Se poate participa cu un centru de TT al INCDMTM deschis in zonele mai putin dezvoltate.

 

Pachetul de informatii este la adresa:

http://www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/-4970/-7166

 

 

La acest eveniment au participat cu prezentari urmatorii reprezentanti ai autoritatilor publice:

 

1) Dl Dan NICULA – Director General ADRBI, care a prezentat Programul POR din perspectiva implementarii in ADRBI;

2) Dl Gabriel FRIPTU – Director General in MDRAPFE, care a prezentat informatii generale privind Fondurile Europene si de Investitii;

3) Dl Ionut TRINCA – Consilier AM POR – MDRAPFE, care a prezentat pe scurt Programul POR 2014-2020;

4) Dl Cristian SLINCU – Director OJFIR Bucuresti, Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, care a prezentat pe scurt finantarea investitiilor rurale;

5) Dl George IONAS – Manager Program SEE – Ministerul Mediului, care a prezentat pe scurt Programele bilaterale cu Norvegia pentru problem de mediu;

6) Dl Ionut MINCU – Reprezentant AM POIM – MDRAPFE, care a prezentat pe scurt Programul Operational Infrastructura Mare;

7) Dna Mariana Cimpeanu – Artist plastic, care a prezentat “Arta – reper si perspectiva”;

 

Apreciem ca evenimentul mentionat va deschide noi oportunitati de colaborare pentru elaborarea unor proiecte viitoare de succes si va creea premisele pentru dezvoltarea economica, teritoriala si stiintifica a Romaniei.

 

Intocmit,

Ing. Ileana Tacutu

 

Data: 31.10.2017

Tagged on: ,
MBM Software - Romanian software outsourcing company