Raport – seminar ADRBI 18.01.2018

 

RAPORT

 

privind participarea INCDMTM si APROMECA – EMC Cluster MECHATREC, la

Seminarul de informare privind Programul POR 2014-2020,

eveniment organizat de ADRBI, in data de 18.01.2018, la Spatiul Public European Bucuresti

INCDMTM si APROMECA, au participat la Seminarul de informare privind Programul POR 2014-2020, prin ing. Ileana TACUTU – “Birou Proiecte Internationale” din INCDMTM, membru fondator al APROMECA si al Clusterului MECHATREC.

 

Seminarul a fost moderat de dna Claudia Ionescu – Agentia de Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov – ADRBI si si-a propus sa reunească reprezentanţii autorităţilor publice centrale, cu cei ai mediului de CDI si de afaceri, pentru informarea privind Programul POR 2014-2020.

 

La acest seminar au participat cu prezentari urmatoarele 2 reprezentante ale ADRBI:

 

1) dna Simona CURPAN (simona.curpan@adrbi.ro) – care a prezentat informații generale despre POR 2014 – 2020:

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 succede Programul Operațional Regional 2007-2013 și este unul dintre programele prin care România va putea accesa fondurile europene structurale și de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada actuală de programare.

Programul POR 2014-2020 este gestionat de Autoritatea de Management pentru POR din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene – MDRAPFE

 

Acest Program se adreseaza dezvoltarii regionale din toate cele 8 regiuni ale Romaniei: – Regiunea Nord-Est; – Regiunea Sud-Est; – Regiunea Sud-Muntenia; – Regiunea Sud-Vest Oltenia; – Regiunea Vest; – Regiunea Nord-Vest; – Regiunea Centru; – Regiunea București-Ilfov, insa nu toate Ariile Prioritare pot fi accesate de toate regiunile.

 

Axele prioritare la care are acces regiunea București-Ilfov sunt: AP 3; AP5; AP6; AP9 si AP10.

 

Axele prioritare ale POR sunt:

 • Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de   carbon
 • Axa prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural
 • Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională
 • Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban
 • Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

 

Solicitantii eligibili sunt:

 • Axa 3: Autorități publice centrale și locale
 • Axa 5: Autorităţi ale administraţiei publice locale și centrale, unităţi de cult, definite conform Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul juridic al cultelor – UC; ONG–uri; parteneriate între aceste entități
 • Axa 6: Autorități publice locale (CJ), UAT , Parteneriate între UAT-uri (UAT judeţ şi UAT oraş/municipiu/comună)
 • Axa 9: Parteneriate (grup de acțiune locală) între: reprezentanţi ai autorității publice locale, ai instituţiilor, ai mediului de afaceri local, ai societăţii civile, ai zonei urbane marginalizate selectate pentru intervenție
 • Axa10: Unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi și instituții ale administraţiei publice), instituţii de învăţământ superior de stat – universitati;

 

2) dna Ana ADUMITROAIE (anacristina.adumitroaei@adrbi.ro) – care a prezentat lectiile invatate in perioada 2007 – 2013, in cadrul tuturor etapelor unui proiect, de la elaborare si depunere pe Platforma MySMIS, pana la implementarea proiectelor.

 

Astfel, greselile care apar la elaborarea si depunerea de proiecte sunt:

 • documente si avize lipsa;
 • beneficiari neeligibili;
 • solutii tehnice insuficient detaliate;
 • deviz incomplet;
 • analiza cost-beneficiu nejustificata;
 • fiind un proiect de infrastructura publica, trebuie sa contina un proiect ethnic, cu autorizatii, etc.;

 

Greselile care apar in derularea proiectelor sunt:

 • nerespectarea procedurilor AM POR;
 • nerespectarea legii achizitiilor publice;
 • documentatii de raportare incomplete;
 • lipsa fondurilor proprii necesare pentru derularea proiectului in bune conditii;
 • fluctuatia personalului;
 • cereri de rambursare incomplete, etc.;

 

Toate documentele referitoare la acest Program se gasesc pe website-ul Programului: http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020.html

 

De asemenea, dna Daniela CONSTANTIN (Daniela.constantin@amp.ase.rodanielaconstantin_2005@ yahoo.com, tel: 0723184807) – ASE Bucuresti, Directoarea Centrului de Cercetare pentru Prognoza Macroeconomica si Regionala – PROMAR si Presedinta Asociatiei Romane pentru Stiinte Regionale – RRSA, a prezentat RRSA si revista acestei asociatii, facand apel pentru inscrierea cu articole in domeniul economiei regionale.

 

Cu aceasta ocazie, s-au purtat discutii cu urmatoarele participante:

 

1) dna Mihaela SIMIONESCU – Academia Romana, Institutul pentru Prognoza Economica, e-mail: mihaela_mb1@yahoo.commihaela.simionescu@ipe.ro; tel: 0748112411;

2) dna Gabriela FLORESCU – Institutul National pentru Cercetare-Dezvoltare in Informatica – ICI, e-mail: gflores@ici.rofloresgabi@yahoo.com; tel: 0747853167;

 

Apreciem ca evenimentul mentionat va deschide noi oportunitati de colaborare pentru elaborarea unor proiecte viitoare de succes si va creea premisele pentru dezvoltarea economica, teritoriala si stiintifica a Romaniei.

 

Intocmit,

Ing. Ileana Tacutu

 

Data: 18.01.2018

Tagged on: ,
MBM Software - Romanian software outsourcing company