Proiecte

Proiect ACTIV

PROIECT COFINANȚAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ DIN FONDUL EUROPEAN STRUCTURAL ȘI DE INVESTIȚII PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020 Axă prioritară: 6 – Educație si competențe Obiectiv specific: Operaţiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10 Titlu proiect: Antreprenoriat Competent în…

Anunț! Implementarea proiectului PN–III–P2–2.1–CLS–2017–0033, contract nr. 7 CLS/2018: „Creșterea competitivității firmelor din regiunea Sud-Vest Oltenia, în domeniul de specializare inteligentă Eco-nano-tehnologii și materiale avansate prin intermediul Clusterului Inovativ MECHATREC”

POCU – 107584

    PREZENTARE PROİECT     Asociatia Profesionala Patronatul Roman din Industria de Mecanica Fina, Optica si Mecatronica – Apromeca, in parteneriat cu Universitatea “Danubius” din Galati, Universitatea “Valahia” din Târgoviste si S.C. Indice Consulting and Management S.R.L., au început…

Dezvoltarea educatiei pentru viabilizarea pietei muncii prin vectori inovatori mecatronica-integronica (M&I)”, contract POSDRU/90/2.1/S/62144 cofinantat prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investeşte în oameni”, Axa prioritară 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 – „Tranziția de la școală la viața activă

ACHIZITII

PRIN PRACTICA AI VIITOR”, contract POSDRU/161/2.1/G/141251 cofinantat prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investeşte în oameni”, Axa prioritară 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 – „Tranziția de la școală la viața activă”.

Asociaţia Profesională Patronatul Român din Industria de Mecanică Fină, Optică și Mecatronică APROMECA, alături de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării – I.N.C.D.M.T.M. București, Universitatea Politehnică București – Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică si Fundaţia Lumina…

MBM Software - Romanian software outsourcing company