Asociaţia profesională Patronatul Român din Industria de Mecanică Fină, Optică şi Mecatronică

APROMECA

 

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ PATRONATUL ROMÂN DIN INDUSTRIA DE MECANICĂ FINĂ, OPTICĂ ŞI MECATRONICĂ este persoană juridică română de drept privat, apolitică, nonprofit, care militează pentru dezvoltarea unui mediu favorabil activităţilor de cercetare-inovare şi celor de producţie, distribuţie şi exploatare: Se preocupă de creşterea vizibilităţii şi aplicabilităţii ştiinţelor inovatoare MECATRONICĂ, INTEGRONICĂ şi ADAPTRONICĂ şi acţionează pentru dezvoltarea de legături cu partenerii interni şi externi, de schimburi informaționale cu aceştia, pentru afilierea la organizaţii de profil şi constituirea de parteneriate ştiinţifice şi de producţie.APROMECA este EMC – Entitate de Management a Clusterului MECHATREC (mai multe detalii aici)

ANUNT! INTRODUCERE RAPORT STIINTIFIC SI TEHNIC_ETAPA 1 – PROIECT PN–III–P2–2.1–CLS–2017–0033, Contract nr. 7 CLS/2018_ Titlu: „Creșterea competitivității firmelor din regiunea Sud-Vest Oltenia, în domeniul de specializare inteligentă Eco-nano-tehnologii și materiale avansate prin intermediul Clusterului Inovativ MECHATREC”

Anunt privind LANSAREA CONCURSULUI I DE PRACTICĂ DIN CADRUL PROIECTULUI “SPRE ANGAJARE, PRIN PRACTICĂ”.

Anunt privind inceperea selectiei Grupului Tinta de studenti din regiunile Sud-Est si Sud-Muntenia, in cadrul proiectului POCU 107584: “Spre angajare, prin practica”.

Anunț! Implementarea proiectului PN–III–P2–2.1–CLS–2017–0033, contract nr. 7 CLS/2018: „Creșterea competitivității firmelor din regiunea Sud-Vest Oltenia, în domeniul de specializare inteligentă Eco-nano-tehnologii și materiale avansate prin intermediul Clusterului Inovativ MECHATREC”    

Anunt privind inceperea implementării proiectului POCU/90/6.13/6.14/107584, Contract  Nr. 61061 / 22.08.2018: “Spre angajare, prin practica”

Anunt privind finalizarea implementării proiectului “Clusterul Regional București – Ilfov MECHATREC – Vector Integrator de Competitivitate, Ecoeficienţă şi Inovare, pentru Industria High-Tech de Mecatronică”

Anunt privind finalizarea implementarii proiectului ”PRIN PRACTICA AI VIITOR”, contract POSDRU/161/2.1/G/141251 cofinantat prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investeşte în oameni”, Axa prioritară 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 – „Tranziția de la școală la viața activă”.

Anunt privind finalizarea implementarii proiectului ” Dezvoltarea educatiei pentru viabilizarea pietei muncii prin vectori inovatori mecatronica-integronica (M&I)”, contract POSDRU/90/2.1/S/62144 cofinantat prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investeşte în oameni”, Axa prioritară 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 – „Tranziția de la școală la viața activă

 Vizita Robotului TITAN la Universitatea Politehnica Bucuresti.

[hana-flv-player video=”http://www.apromeca.ro/wp-content/uploads/2015/11/Robot.flv” width=”400″ height=”auto” description=”” player=”5″ autoload=”true” autoplay=”false” loop=”false” autorewind=”true” clicktarget=”_blank” /]