Cluster Mechatrec

CLUSTERUL STRATEGIC INOVATIV PENTRU DOMENIUL DE SPECIALIZARE INTELIGENTA MECATRONICĂ – MECHATREC

Este construit pe principiile şi conceptele europene ale structurilor de tip „trifoi cu patru foi”, care reuneşte entităţi din cercetare, industrie şi administraţie  locală. Prezentul cluster «MECHATREC» dezvoltă în fapt „Clusterul Ştiinţific inovativ – NanoMecatronica” iniţiat în anul 2008.

Obiectivele Clusterului MECHATREC:

  • sprijinirea inovării în cadrul firmelor din structura clusterului;
  • creşterea competitivităţii economice pe plan intern şi extern, prin promovarea unei politici de cooperare, atât în interiorul clusterului, cât şi cu alte organizaţii exterioare acestuia, pe baza unei strategii comune;
  • coordonarea în definirea unor obiective strategice comune şi pentru realizarea acţiunilor specifice îndeplinirii obiectivelor propuse;
  • dezvoltarea unui cadru comun pentru transferul de know – how şi cooperare între parteneri în domeniul cercetării – dezvoltării de noi produse şi tehnologii avansate;
  • participarea la diverse forme asociative, în cooperare cu alte organizaţii, interne şi internaţionale, pentru aplicaţii la proiecte de interes comun;
  • colaborarea cu autorităţile publice locale, regionale şi centrale, în vederea asigurării unei dezvoltări durabile a zonei;
  • dezvoltarea în mod unitar a tuturor activităţilor legate de scopul urmărit;
  • etc.
MBM Software - Romanian software outsourcing company