Asociaţia profesională Patronatul Român din Industria de Mecanică Fină, Optică şi Mecatronică

Cursuri

  • Cursuri de instruire autorizat ANCSpecializare –  în ocupația <<Tehnician Mecatronist>>, în cadrul Centrului de Formare– “CF–MECATRON” din INCDMTM București, constând în:
    • Modului I: “Proiectare (componentelor de bază, subansamblelor şi ansamblelor Micro- /Mecatronice)” – 30 de ore (teorie si practică)
    • Modului II: „Efectuarea probelor de funcţionare (a subansamblelor şi ansamblelor micro-/mecatronice)” – 30 de ore (teorie si practică).
  • Sesiuni de evaluare, autorizate ANC – în ocupatia <<Tehnician Mecatronist>>, în cadrul Centrului de Evaluare– “CE–MECATRON” din INCDMTM București, pentru standardul ocupational Tehnician Mecatronist, Cod COR 3114.3.14
  • cursul de Manager al Sistemelor de Management de Mediu, autorizat CNFPA/ ANC – sustinut de FLUIDAS
  • Alte cursuri …