Raport – SMF-DTP 10.10.2017

 

 

RAPORT

 

privind participarea INCDMTM si APROMECA – EMC Cluster MECHATREC, la

Evenimentul de informare privind lansarea apelului: “Seed Money Facility –

Programul Transnational Dunarea”, eveniment organizat de MDRAPFE,

la sediul Universitatii Bucuresti – Facultatea de Drept, in data de 10.10.2017

 

 

INCDMTM si APROMECA, au participat la Evenimentul de informare privind lansarea apelului: “Seed Money Facility – Programul Transnational Dunarea”, prin urmatorii reprezentanti: ing. Ileana TACUTU – “Birou Proiecte Internationale” si ing. Florentina BADEA – Compartiment “Strategie, Marketing”.

 

Evenimentul a fost moderat de dna Magdalena VOINEA (magdalena.voinea@mdrap.ro ) – Sef Serviciu MDRAPFE si si-a propus sa reunească reprezentanţii autorităţilor publice centrale, cu cei ai mediului de CDI, pentru informarea privind lansarea apelului: “Seed Money Facility” in cadrul Programului Transnational Dunarea.

 

Aceasta competitie a fost lansata pe 02.10.2017 si are termen de depunere on-line 07.12.2017, dar propunerea de proiect, in format “pdf”, elaborata si salvata din aplicatia de depunere http://www.interreg-danube.eu/about-dtp/dtp-ems trebuie trimisa pana pe 08.11.2017 la Coordonatorul Ariei Prioritare (AP) aferenta proiectului, spre verificarea incadrarii in obiectivul AP, in vederea primirii “Scrisorii de incadrare”.

 

Proiectele ”seed money” vor respecta principiul Liderului de proiect (care trebuie să provină dintr-un stat membru), vor fi implementate de un parteneriat format din min. 2 – max. 5 parteneri provenind din minim 2 state partenere. Ele vor avea un buget maxim de 50,000 euro (din care 85% FEDR = 42.500 euro și 15% cofinanțare națională = 7.500 euro – din care 13% de la MDRAPFE si 2% cofinantare de la parteneri) și vor fi implementate pe o durată de 12 luni.

 

Atât în cadrul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD), cât și în cadrul Programului Transnațional Dunărea, România participă cu întreg teritoriul, organizațiile din toate județele țării putând dezvolta și participa în proiecte transnaționale.

In cadrul Programului Transnațional Dunărea se vor lansa două apeluri de propuneri de proiecte tip ”capital de început” („seed money facility – SMF”), destinate dezvoltării de proiecte cu impact major în macro-regiune si vor fi finantate cate 3 proiecte pe fiecare Axa Prioritara.

 

Solicitantii eligibili sunt:

  • entitati publice locale, regionale sau nationale si / sau entitati guvernate de legi publice;
  • organizatii internationale;
  • entitati private non-profit;

 

Aria Programului acopera 14 tari:

– 9 tari member EU (Austria, Bulgaria, Croatia, Republica Ceha, Ungaria, Germania: Baden Württemberg si Bavaria, Romania, Slovacia si Slovenia);

– 5 tari non-EU (Bosnia si Herzegovina, Republica Moldova, Montenegru, Serbia si parti din Ukraina).

 

Toate documentele referitoare la acest Program se gasesc pe website-ul Programului: http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/seed-money-facility-call .

 

Mai multe informatii se pot obtine de la Secretariatul Comun: danube@interreg-danube.eu.

 

Astfel, la acest eveniment au participat cu prezentari urmatorii reprezentanti ai autoritatilor publice:

 

1) Dna Andreea PENA (e-mail: andreea.pena@mdrap.ro ) – Expert Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene – MDRAPFE, a prezentat informatii generale despre Programul Transnational Dunarea:

– DTP, mentionand ca acest Program nu trebuie confundat cu Strategia Dunarii – SUERD;

– Pentru a elabora un bun proiect trebuie citite toate documentele Programului si trebuie folosite cuvintele cheie;

– Activitatile fiecarei Axe Prioritare pot fi idei de proiecte;

– Aceste proiecte nu sunt proiecte pentru infrastructura;

– ONG-urile si IMM-urile sunt eligibile pentru unele apeluri;

– Pentru acest apel – SMF, IMM-urile nu sunt eligibile;

– Solicitantul trebuie sa fie dintr-un stat EU, iar statele non-UE pot fi partenere bugetate in proiect. De asemenea, in proiect pot participa si Parteneri Strategici asociati – ASP, care nu au buget propriu, dar participarea lui e sustinuta din bugetul altui partener – doar cheltuieli de deplasare pentru participare la intalnirile proiectului;

– Incepand cu acest apel, Romania acorda avans 40% din cei 13% care reprezinta participarea nationala;

 

2) Dl Lucian PETRESCU – Profesor Universitatea București, a prezentat proiectul: “Valorizarea patrimoniuluigeologic pentru dezvoltarea turismului in geoparcuri” care are ca scop imbunatatirea capacitatii de management in geoparcurile din regiunea Dunarii;

– coordinator este Slovenia; RO este partener prin Facultatea Geologie si Geofizica; sunt 11 parteneri din 8 tari; sunt si 3 parteneri ASP: Franta, Finlanda si Portugalia;

– proiectul are o durata de 30 de luni, un buget de 1.666.362 EU si se implementeaza in 8 geoparcuri din regiunea Dunarii;

– sunt 6 etape – Work Packages: WP1 – Management; WP2 – Activitati comunicare; WP3 – Analiza teritoriului; WP4 – Dezvoltarea de produse; WP5 – Schimb de bune practice si dezvoltarea aplicatiei; WP6 – Plan de mareting si campanii de promovare;

 

3) Dna Alina MIHALACHE (alina.mihalache@mdrap.ro ) – Expert Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene – MDRAPFE, a prezentat specificul apelului Seed Money Facility – SMF:

– proiectele gandite in cadrul proiectelor SMF pot fi depuse pe orice program national sau international;

– proiectele trebuie sa fie strategice si se adreseaza doar anumitor Axe Principale ale SUERD;

– formularele ce trebuie depuse pentru proiectele SMF sunt mai simple, prezentand 3 aspecte:

– stadiul domeniului vizat de proiect, descrierea situatiei existente si descrierea grupului tinta (foarte concret);

– descrierea activitatilor, rezultatele asteptate de la proiectul pe care dorim sa-l realizam si un buget orientativ;

– un raport cu privire la posibilitatile de finantare (unde vrem sa-l depunem, etc.) si pasii de urmat;

– Obs: trebuie planificate costuri pentru auditul de prim nivel, dar pentru partenerii din RO nu trebuie prezavute aceste costuri, deoarece acesta se realizeaza de catre MDRAPFE;

– trebuie planificate costuri de 100 EU pentru afisele ce trebuie postate (min. 1 poster de format A3);

– IMM-urile nu sunt eligibile pentru acest apel;

– pot fi max. 2 parteneri ASP (care pot fi viitori parteneri cu buget in proiectul viitor), din state EU sau non-EU, trebuie sa aduca valoare adaugata proiectului, dar costurile pentru deplasarea lor vor fi suportate de un alt partener al proiectului;

– costurile de personal sunt cele reale; regia este 15% din costurile de personal; se finanteaza expertiza externa si serviciile, transportul si cazarea;

– proiectele vor incepe probabil in vara lui 2018 si se vor finaliza in vara lui 2019, deci viitoarele surse de finantare pentru proiectele ce se vor pregati in cadrul proiectului SMF, sunt programele 2020 – 2030 si alte surse de finantare: H2020, COSME, politica de coeziune post 2020, etc.;

– proiectele trebuie sa obtina >65 puncte pentru a fi finantate si se admit doar 5 proiecte pentru fiecare Axa Prioritara;

– RO acorda avans din cofinantarea de 13%;

– se face doar 1 singur raport final (raport financiar + raport tehnic), iar controlul de prim nivel este asigurat de MDRAPFE;

– rambursarea cheltuielilor se face la final, dupa ce se depune raportul final al fiecarui partener!!!

– proiectele care se pregatesc cu acesti bani=SMF, trebuie sa fie transnationale, strategice si complexe si sa raspunda strategiei Dunarii –SUERD; ele vor participa ulterior la alte competitii, in acelasi parteneriat sau un parteneriat diferit, iar cand se participa la programe nationale, fiecare partener trebuie sa-si dezvolte bucatica lui de proiect;

 

4) Dl Gheorghe CONSTANTIN (gheorghe.constantin@map.gov.ro ) – Expert Ministerul Mediului  – Coordonator Axa Prioritara 5, a prezentat prioritatile specifice acestei axe:

– RO si HU sunt coordonatorii acestei axe principale care vizeaza managementul mediului;

– planurile de management trebuie sa vizeze toate riscurile posibile: inundatii, seceta, poluare accidentala; incendii de padure, etc.;

– actiunile AP5:

– dezvoltarea unui plan de management;

– sprijinirea masurilor pentru atenuarea riscurilor de inundatii, seceta, etc.;

– sisteme de alerta;

– cooperare pentru ajutor de urgenta, etc.;

 

5) Dna Cristina CUC (tel: 072362173; cristina.cuc@mt.ro sau monica.patrichi@mt.ro ) – Expert Ministerul Transportului  – Coordonator Axa Prioritara 1, a prezentat prioritatile specifice acestei axe:

– RO si AT sunt coordonatorii acestei axe principale care vizeaza managementul transportului;

– transportul pe apa este cel mai prietenos fata de mediu, in comparatie cu transportul rutier sau cel aerian;

– in cazul transportului naval de-a lungul Dunarii, trebuie:

– rezolvate problemele obstacolelor,

– imbunatatite nodurile si construite porturi cu terminale multi-modale;

– elaborate aplicatii pentru telefoane mobile pentru informatii despre navele care transporta marfuri;

– trebuie dezvoltata resursa umana, ca tinerii sa devina navigatori, etc.;

– website: www.danube-navigation.eu;

– Ministerul Transporturilor emite “scrisori de aliniere / incadrare” pentru AP1;

– proiectele SMF pentru AP1 are 3 tematici de interes:

– imbunatatirea conditiilor de navigatie;

– modernizarea flotei;

– reducerea barierelor administrative (sa nu difere regulile de la un stat la altul; sistemele de date sa fie folosite de toate autoritatile portuare, etc.);

 

 

Adresa web a evenimentului, unde se vor incarca toate prezentarile facute:

http://www.mdrap.gov.ro/dezvoltare-regionala/-4970/-7572/-7498

 

Apreciem ca evenimentul mentionat va deschide noi oportunitati de colaborare pentru elaborarea unor proiecte viitoare de succes si va creea premisele pentru dezvoltarea economica, teritoriala si stiintifica a Romaniei si a regiunii Dunarii.

 

Intocmit,

Ing. Ileana Tacutu

 

Data: 13.10.2017

Tagged on: ,
MBM Software - Romanian software outsourcing company